Zariadenie staveniska

28. jún 2018

Zariaďujeme stavenisko, aby sme v čo najkratšom čase mohli započať výkopové práce a prekládky inžinierskych sietí.