Prekládky inžinierských sietí

12. júl 2018

Zakopávame sa do zeme a pracujeme na prekládkach inžinierskych sietí. Nakoľko sa ich na pozemku nachádza hneď niekoľko a vyžadujú si koordináciu viacerých subjektov, odhadujeme ukončenie prekládok na koniec mesiaca august.