Spevnené plochy, potery, omietky (Jún-Júl 2020)

01. jún 2020